Katedra termodynamiki, mechaniki płynów i napędów lotniczych

01_prof

Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker

 

Adres do korespondencji:

Politechnika Lubelska
Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin


Kontakt:

budynek Wydziału Mechanicznego PL,

tel.

pokój 707

email: e-mail

 


Wykształcenie

Studia


Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie Samochody i Ciągniki, 1986

Studia podyplomowe


Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich. 1987

Doktorat


"Dynamiczny model silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim" Dyscyplina: Mechanika i Budowa Maszyn, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 1991

Habilitacja


"Adaptacyjna regulacja wtrysku benzyny w silniku o zapłonie iskrowym" Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Politechnika Poznańska, Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, 1999

Tytuł profesora


Dziedzina: nauki techniczne Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 2004

 


Tematyka badawcza

Sterowanie silników spalinowych. Elektroniczne układu wtrysku paliwa. Zasilanie silników paliwami alternatywnymi.

Tematyka dydaktyczna

Silniki spalinowe

Elektroniczne układy sterowania silnikami spalinowymi

Paliwa alternatywne

 


Praca zawodowa

Politechnika Lubelska, Katedrze Silników Spalinowych na stanowisku profesora 1999

Politechnika Lubelska, Katedrze Silników Spalinowych na stanowisku adiunkta 1992-1999

Politechnika Lubelska, Katedrze Silników Spalinowych na stanowisku asystenta 1988-1992

Politechnika Lubelska, etat inżynieryjno-techniczny 1985-1988

 


Praca w organizacjach

Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Samochodowych SAE (Society of Automotive Engineers)

Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych

Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji

Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Komisji Fizyki Stosowanej I Techniki Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Członek Naukowego Towarzystwa Spalania

 


Promotor Przewodów doktorskich

Ocena jakości procesu roboczego silnika o zapłonie iskrowym z wykorzystaniem światłowodowego czujnika interferencyjnego, Kamiński Tomasz; 2005

Badania wpływu parametrów sekwencyjnego wtrysku gazu propan-butan na pracę silnika o zapłonie iskrowym, Jakliński Piotr; 2005

Badania silnika o zapłonie iskrowym w aspekcie sterowania prędkością obrotową biegu jałowego, Czarnigowski Jacek; 2003

Stochastyczny model samochodowego silnika benzynowego w aspekcie stechiometrycznego składu mieszanki paliwowo-powietrznej, Hawryluk Bogdan; 2001


Wybrane publikacje

Monografie i książki:

M. Wendeker: Adaptacyjne sterowanie wtryskiem benzyny w silniku samochodowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 124 s.

M. Wendeker: Badania algorytmów sterujących samochodowym silnikiem benzynowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 78 s.

M. Wendeker: Sterowanie napełnianiem w silniku samochodowym. Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, LTN, Lublin 1999, 300 s.

M. Wendeker: Sterowanie wtryskiem benzyny w silniku samochodowym. Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, LTN, Lublin 1999, 272 s.

M. Wendeker: Sterowanie zapłonem w silniku samochodowym. Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, LTN, Lublin 1999, 280 s.

M. Wendeker: Introduction to Spark Ignition Engine Control. University of Trieste, 2002, 72 s.

M. Wendeker: Dynamiczny model silnika wysokoprężnego z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 1991, Rozprawa doktorska, 184 s.

M. Wendeker: Adaptacyjna regulacja wtrysku benzyny w silniku o zapłonie iskrowym. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998, Rozprawa habilitacyjna, 176 s.

M. Wendeker: Diagnostyka współczesnych silników spalinowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Kolanka. Udział własny - opracowanie rozdziału nt. problematyki diagnozowania elektronicznie sterowanych silników spalinowych z wtryskiem benzyny (8 s.).

M. Wendeker: Systemy badawcze elektronicznie sterowanego silnika o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 1998, 136 s.

M. Wendeker: Laboratorium silników spalinowych. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996. Praca zbiorowa pod red. A. Niewczasa.

Artykuły:

M. Wendeker, G. Litak, J. Czarnigowski i K. Szabelski: Nonperiodic oscillations of pressure in a spark ignition engine. International Journal of Bifurcation and Chaos, w druku, Vol. 14, Nr 5/2004.

M. Wendeker, G. Litak, J. Czarnigowski i K. Szabelski: Chaotic combustion in spark ignition engines. Chaos, Solitons & Fractals, Luty 2003.

M. Wendeker, J. Czarnigowski: Hybrid Air/Fuel Ratio Control Using the Adaptive Estimation and Neural Network. Electronic Engine Controls 2000, SAE Special Publications SP-1501, Paper Nr 2000-01-1248, Str. 237-244.

M. Wendeker, A. Niewczas, B. Hawryluk: A Stochastic Model of the Fuel Injection of the SI Engine. SAE Technical Paper Nr 2000-01-1088, Str. 1-7, 2000 r.

M. Wendeker: Manufacturing Test Of Automotive Engine Control System. Manufacturing Engineering, Nr 4/2003.

M. Wendeker: Computer Aided Systems For Engine Controller Production Testing. Journal CA Systems In Production Planning, ISSN, 2003.

M. Wendeker: Construction and Design of Control Software of Cars Engines. Journal of Middle European Construction and Design of Cars, Nr 4/2003.

M. Wendeker: Adaptive Fuelling of the SI Engine. Journal "Communications - Scientific Letters of the University of Zilina", Nr 1/2004.

M. Wendeker: Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych Do Sterowania Wtryskiem Benzyny w Silniku o Zapłonie Iskrowym. Horizonty Dopravy, Nr 4/2003.

M. Wendeker: Combustion Control Using An Advanced Fiber-Optic Sensor System. Materiały konferencji TAL 2003, Krasnobród, 9-11.10.2003.

M. Wendeker, J. Czarnigowski Adaptive Air Control on Idle Conditions of an Spark Ignition Engine. SAE-NA Technical Paper Nr 2003-01-04.

M. Wendeker,R. Taccani, G. Litak, M. Krupa, A. Giadrossi: Origin of nonperiodic pressure oscillations in spark ignition engines. SAE-NA Technical Paper Nr 2003-01-15.

M. Wendeker, A. Godula: Research on variability in control parameters for spark ignition engines in real-life operations. Maintenance and Reliability, PAN Oddział w Lublinie, Nr 4/2002, Str. 12-23.

M. Wendeker, P. Jakliński, J. Czarnigowski: Experimental Analysis of Automotive Engine Conditions of Operation. Maintenance and Reliability, PAN Oddział w Lublinie, Nr 6/2000, Str. 19-26.

M. Wendeker, A. Niewczas, D. Mazurkiewicz: Gaseous Sequential Injection in Spark Ignition Internal Combustion Engines. Maintenance and Reliability, PAN Oddział w Lublinie, Nr 3/1999, Str. 29-35.

M. Wendeker, T. Kamiński, K. Wituszyński: Pomiar jonizacji w komorze spalania silnika samochodowego jako nowoczesna metoda nadzorowania procesu spalania. Archiwum Motoryzacji. Nr 2/2003. s. 13-19.

M. Wendeker: Charakterystyka układu regulacji wtrysku benzyny w silniku ZI, PAN, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji 1999, Zeszyt 17, s. 103-114.

M. Wendeker: Struktura i zadania systemów badawczych elektronicznie sterowanego silnika ZI. PAN, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji 1999, Zeszyt 17, s. 115-124.

M. Wendeker: Badania symulacyjne adaptacyjnego regulatora składu mieszanki w silniku ZI. PAN, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji 1999, Zeszyt 18, s. 449-455.

M. Wendeker, B. Hawryluk: Badania samochodowego silnika ZI jako niestacjonarnego obiektu losowego. PAN, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji 1999, Zeszyt 18, s. 457-464.

M. Wendeker, P. Jakliński, J. Czarnigowski, P. Filipek: Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku ZI z wykorzystaniem szerokopasmowej sondy lambda. Journal of KONES, Vol.9, No.3-4, Warszawa-Gdynia 2002.

M. Wendeker, T. Kamiński: Koncepcja światlowodowego czujnika Side-hole do pomiaru ciśnienia w komorze spalania silnika spalinowego. Journal of KONES, Vol.9, No.3-4, Warszawa-Gdynia 2002.

M. Wendeker, R. Taccani, A. Małek: Adaptive Control of the Fuel Cell System. Materiały konferencji HYPOTHESIS V, HYdrogen - POwer THeoretical and Engineering Solutions International Symposium, 7 - 10 September 2003, Porto Conte - Italy.

M. Wendeker, J. Czarnigowski: Adaptive Control of The Idle Speed. Materiały konferencji ASME 2003 Spring Technical Conference, Salzburg, Austria, May 11-14, 2003.

M. Wendeker, J. Poleszak, L. Boroch: Komputerowy system badawczy samochodowych silników spalinowych. Materiały konferencji KONES 2002.

M. Wendeker, J. Poleszak, A. Godula: Diagnozowanie współczesnych samochodowych silników spalinowych. Materiały konferencji "Problemy Jakościowe, Energetyczne i Eksploatacyjne w Maszynach Cieplnych", Bydgoszcz 2002.

M. Wendeker, P. Jakliński, J. Czarnigowski: Problemy energetyczne i ekologiczne w sterowaniu prędkością biegu jałowego tłokowego silnika spalinowego. Materiały konferencji "Problemy Jakościowe, Energetyczne i Eksploatacyjne w Maszynach Cieplnych", Bydgoszcz 2002.

M. Wendeker, P. Jakliński, J. Czarnigowski: Badania strategii sterowania wtryskiem benzyny. Journal of KONES, Vol.8, No.3-4, Warszawa-Gdynia 2001, Str. 206-215.

M. Wendeker, J. Czarnigowski: Hybrydowy algorytm sterowania wtryskiem benzyny w silniku o zapłonie iskrowym. Materiały konferencji KONES 2001, Str. 202-215.

M. Wendeker, J. Czarnigowski: Model elektronicznie sterowanego silnika o zapłonie iskrowym uwzględniający niepowtarzalność silnika. Materiały konferencji KONES 2001, Str. 216-224.

M. Wendeker, Adaptacyjna regulacja wielopunktowego wtrysku benzyny. International Scientific Conference on Combustion Engines. KONES'99, Materiały Konferencyjne, Str. 266-272.

M. Wendeker, J. Czarnigowski, B. Hawryluk: Statystyczna ocena warunków pracy samochodowego silnika benzynowego. International Scientific Conference on Combustion Engines. KONES'99, Materiały Konferencyjne, Str. 273-279.

M. Wendeker, A. Niewczas, D. Piernikarski: Wyniki badań silników spalinowych ZI w warunkach ustalonych i nieustalonych. International Scientific Conference on Combustion Engines. KONES'99, Materiały Konferencyjne, Str. 280-287.

M. Wendeker, Sterowniki silnikowe. Nowoczesny Warsztat, Nr 4/2001, Str. 32-33.

M. Wendeker, Diagnostyka przyszłości - wyzwania i rozwój. Auto Moto Serwis Nr 5/2000, Str 62-63.

M. Wendeker, D. Kowalewski: Diagnostyka układów wtryskowo-zapłonowych za pomocą uniwersalnego testera AMX-510. Auto Moto Serwis Nr 10/1999, Str 49.

M. Wendeker: Silnik spalinowy XXI wieku. Wykład wygłoszony w ramach Festiwalu Nauki i Techniki, Lublin, 12.05.2002.

M. Wendeker: Silnik samochodowy z perspektywy trzech wieków. Wykład wygłoszony na uroczystym Jubileuszowym spotkaniu z okazji 75-lecia SIMP, Lublin, 20.11.2001.

M. Wendeker: Sterowanie współczesnym silnikiem samochodowym. Wykład wygłoszony zebraniu Lubelskiego Koła SIMP, Lublin, 10.04.2001.

M. Wendeker: Adaptacyjne Sterowanie Silnikiem Samochodowym. Referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym IV Wydziału Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin, 21.01.2003.

M. Wendeker: Sterowanie samochodowym silnikiem spalinowym. Referat wygłoszony na IV Sesji Naukowej pt. "Fizyka w zastosowaniach", Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki PAN, Oddział w Lublinie, Lublin, 06.06.2002.

M. Wendeker: Adaptive Engine Control. Referat wygłoszony na Konferencji "New opportunities for Newly Associated States in FP5", Session "Energy", Warszawa, 29.11.2001.

M. Wendeker: Development of Control of Spark Ignition Engine. Referat wygłoszony sa seminarium w centrum technicznym CRITTM 2A (Centre de Recherche, d'Innovation Technique et Technologique en Moteurs et Acoustique Automobiles), Bethune, Francja, 23.09.2002.

M. Wendeker: Air/Fuel Ratio Estimation Using Fiber Optic Technique. Referat wygłoszony w Technical University of Eidhoven, Holandia, 02.07.2001.

M. Wendeker: Control Algorithms of the Internal Combustion Engines. Referat wygłoszony w ośrodku badawczym fabryki silników WARTSILA, Zwolle, Holandia, 03.07.2001.

M. Wendeker: Automotive Engine Control. Referat wygłoszony w Instytucie TNO Automotive, Delft, Holandia, 04.07.2001.

M. Wendeker: Engine Control Software Developments: from Single Controller to Mobile Multi-Media. Referat wygłoszony na polsko-amerykańskim seminarium z udziałem delegacji Delphi Delco Electronics, Lublin, 17.02.2000.

M. Wendeker: The Diagnostic Tool for Delco Engine Control System. Referat wygłoszony na polsko-amerykańskim seminarium z udziałem delegacji Delphi Delco Electronics, Lublin, 17.02.2000

M. Wendeker: Engine Control Software Development. Referat wygłoszony sa seminarium w centrum technicznym FUBA Automotive GmbH, Bad Salzdetfurth, Niemcy, 02.03.2000.

M. Wendeker: Stochastic Model of Automotive Engine. Referat wygłoszony w Instytucie TNO Automotive, Delft, Holandia, 10.06.1999.

M. Wendeker: Sterowanie procesem roboczym silnika spalinowego. Praca naukowo-badawcza Nr 14/GW/99 w ramach Badań Własnych, zlecenie MEN-KBN. Politechnika Lubelska, Lublin, 1999.

M. Wendeker: Sterowanie procesem roboczym silnika spalinowego - układy wykonawcze. Praca naukowo-badawcza Nr 14/GW/00 w ramach Badań Własnych związana z uzyskaniem tytułu profesora, zlecenie MEN-KBN. Politechnika Lubelska, Lublin, 2000.

M. Wendeker: Sterowanie procesem roboczym silnika spalinowego - układy pomiarowe. Praca naukowo-badawcza Nr 01/14/GW w ramach Badań Własnych związana z uzyskaniem tytułu profesora, zlecenie MEN-KBN. Politechnika Lubelska, Lublin, 2001

M. Wendeker: Sterowanie procesem roboczym silnika spalinowego - algorytmy przetwarzania danych. Praca naukowo-badawcza Nr 02/14/GW w ramach Badań Własnych związana z uzyskaniem tytułu profesora, zlecenie MEN-KBN. Politechnika Lubelska, Lublin, 2002.

M. Wendeker: Experimental Results of the Investigation of the Mixture Preparation in Spark Ignition Engine. SAE Technical Paper Nr 987525, 1998.

M. Wendeker, D. Piernikarski: Experimental stand for optical fiber combustion sensing in a spark ignition automotive engine. Proceedings of SPIE (The International Society for Optical Engineering) "Technology and Applications of Light Guides", Vol. 3189, Washington, USA 1997, Str. 90-99

M. Wendeker: Adaptacyjna regulacja stechiometrycznego składu mieszanki w silniku ZI. Wydawnictwo IPPGSMIE Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1998, str. 45-64.

M. Wendeker: Eksperymentalne studium porównawcze algorytmów sterujących jednopunktowym wtryskiem benzyny w silniku ZI. Wydawnictwo IPPGSMIE Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1998, str. 65-82.

M. Wendeker: Heurystyczne procedury sterowania tłokowym silnikiem benzynowym. Wydawnictwo IPPGSMIE Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1998, str. 83-100.

M. Wendeker: Badania symulacyjne tworzenia mieszanki w trakcie dolotowym wielocylindrowego benzynowego silnika spalinowego. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, Zeszyt 12, Kraków 1997, Str. 205-212.

M. Wendeker: Komputerowy system do analizy algorytmów sterowania silnikiem ZI. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, Zeszyt 11, Kraków 1997, Str. 255-262.

M. Wendeker: Strukturalna i parametryczna identyfikacja modelu napełniania silnika samochodu Polonez 1.5 GLI. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, Zeszyt 11, Kraków 1997, Str. 263-272.

M. Wendeker: Problematyka adaptacyjnego sterowania benzynowym silnikiem spalinowym. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN Oddz. Kraków, Zeszyt 7, Kraków 1996, str. 103-116.

M. Wendeker, D. Piernikarski: Wykorzystanie sygnału optycznego z komory spalania do badań procesu roboczego silnika spalinowego. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN Oddz. Kraków, Zeszyt 7, Kraków 1996, str. 65-76

M. Wendeker, D. Piernikarski: Ocena jakości procesu spalania w oparciu o sygnał optyczny z cylindra silnika ZI. Nowoczesna diagnostyka trakcyjnych silników spalinowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996, str. 65-74

M. Wendeker: Problematyka tworzenia algorytmów sterujących procesem roboczym silnika ZI. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 27, Bielsko-Biała 1995, Str. 23-32.

M. Wendeker: Opis zjawisk dynamicznych w procesie tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach z wtryskiem benzyny. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 27, Bielsko-Biała 1995, Str. 45-58.

M. Wendeker, D. Piernikarski: Możliwości wykorzystania czujników światłowodowych do sterowania silnikiem benzynowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 27, Bielsko-Biała 1995, Str. 77-84

M. Wendeker, J. Latalski: Nadzorczy system sterowania silnikiem ZI. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 27, Bielsko-Biała 1995, Str. 85-97

M. Wendeker, K. Wituszyński: A New Concept of Controlling an IC Engine. Zasilanie wtryskowe - systemy i sterowanie, Politechnika Krakowska, Kraków, 1994, str. 17-26

M. Wendeker, S. Mazurek: Uniwersalny sterownik mikroprocesorowy do systemu zapłonowego i wtryskowego. Journal of KONES. Internal Combustion Engines, 1994, Vol. 1, No 1, 1994, pp. 377-383

M. Wendeker, M. Dziubiński, R. Paluch: Model diagnostyczny alternatora. II Konferencja "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Lublin-Kazimierz 1989, Wyd. Uczelniane PL 1989, Mechanika 43, str. 67-79

M. Wendeker, S. Płaska: Analiza procesu szlifowania z uwzględnieniem nieliniowości. Biuletyn LTN mat. fiz. chem. PWN Warszawa 1989, vol 31/1-2, str. 23-32.

M. Wendeker, S. Płaska: System komputerowego wspomagania analizy i syntezy układu sterowania procesem szlifowania wgłębnego. Wyd. Politechniki Lubelskiej 1988.

M. Wendeker: Analiza porównawcza sposobów szacowania masy zasysanego powietrza do celów sterowania silnikiem ZI. Materiały III-go Sympozjum Naukowego "Automatyzacja pracy silników spalinowych" AUTOMA-SIL'96, Politechnika Poznańska, Poznań 1996, str. 66-71.

M. Wendeker: System do weryfikacji algorytmów sterujących wtryskiem benzyny w silniku ZI SPI. Materiały III-go Sympozjum Naukowego "Automatyzacja pracy silników spalinowych" AUTOMA-SIL'96, Politechnika Poznańska, Poznań 1996, str. 72-77.

M. Wendeker: Jak dawkować paliwo w samochodowym silniku benzynowym?. Perspektywy rozwojowe konstrukcji, technologii i eksploatacji pojazdów samochodowych i silników spalinowych KONMOT'96, Tom I, "SILNIKI SPALINOWE - Konstrukcja i badania", Kraków 1996, str. 223-232.

M. Wendeker, J. Latalski: Próba statystycznej oceny wybranych parametrów pracy silnika benzynowego. Perspektywy rozwojowe konstrukcji, technologii i eksploatacji pojazdów samochodowych i silników spalinowych KONMOT'96, Tom I, "SILNIKI SPALINOWE - Konstrukcja i badania", Kraków 1996, str. 233-246

M. Wendeker, D. Piernikarski: Ocena stanu działania silnika w oparciu o analizę sygnału optycznego z komory spalania. Perspektywy rozwojowe konstrukcji, technologii i eksploatacji pojazdów samochodowych i silników spalinowych KONMOT'96, Tom I, "SILNIKI SPALINOWE - Konstrukcja i badania", Kraków 1996, str. 163-170

M. Wendeker: Ocena wykorzystania sygnału światłowodowego do identyfikacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej w stanach nieustalonych. Materiały IV Konferencji Naukowej "Technologia i zastosowanie światłowodów", Lublin 1996, tom 2, str. 93-99.

M. Wendeker, D. Piernikarski, W. Surtel, A. Niewczas: Stanowisko badawcze do optoelektronicznej obserwacji procesu spalania w silniku ZI. Materiały IV Konferencji Naukowej "Technologia i zastosowanie światłowodów", Lublin 1996, tom 2, str. 64-70.

M. Wendeker: Elektroniczne układy sterowania i diagnostyki tłokowych silników spalinowych. Materiały Seminarium techniczno-naukowego "Tendencje rozwojowe w konstrukcji, technologii i eksploatacji samochodów", Lublin, 29.11-1.12 1996, str. 51-60.

M. Wendeker, J. Latalski: Analiza pracy silnika benzynowego SPI w warunkach eksploatacji za pomocą nadzorczego systemu sterowania. Journal of KONES, International Combustion Engines, Vol.2, No.1, Warszawa-Poznań, wrzesień 1995, str. 521-529

M. Wendeker, S. Mazurek: Kompleksowe badania układu wtryskowo-zapłonowego silnika samochodu POLONEZ za pomocą systemu testerów. Journal of KONES, International Combustion Engines, Vol.2, No.1, Warszawa-Poznań, wrzesień 1995, str. 530-537

M. Wendeker, K. Russa: Sterownik MTS-500 silnika benzynowego na bazie mikroprocesora MC68HC16 firmy MOTOROLA. Journal of KONES, International Combustion Engines, Vol.2, No.1, Warszawa-Poznań, wrzesień 1995, str. 538-544

M. Wendeker, K. Wituszyński: System sterowania jednostką napędową pojazdu. Journal of KONES, International Combustion Engines, Vol.2, No.1, Warszawa-Poznań, wrzesień 1995, str. 545-551

M. Wendeker, D. Piernikarski: Modelowanie procesu spalania w silniku benzynowym. Materiały na V Międzynarodową Konferencję "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Kazimierz Dolny, 22-24 maja 1995, str. 226-232

M. Wendeker: Badania symulacyjne układu sterowania silnikiem benzynowym z jednopunktowym wtryskiem paliwa. Materiały na V Międzynarodową Konferencję "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Kazimierz Dolny, 22-24 maja 1995, str. 313-320.

M. Wendeker: Wyznaczanie prędkości kątowej i kąta skręcenia wału korbowego. Materiały na V Międzynarodową Konferencję "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Kazimierz Dolny, 22-24 maja 1995, str. 320-326.

M. Wendeker: Diagnozowanie silników spalinowych z wtryskiem benzyny na przykładzie testera MTS-200. Materiały na III Krajową Konferencję "Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów", Szczyrk, 10-13 października 1995, tom 3, str. 287-294.

M. Wendeker: Chwilowa prędkość kątowa i kąt skręcenia wału korbowego jako sygnały diagnostyczne. Materiały na III Krajową Konferencję "Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów", Szczyrk, 10-13 października 1995, tom 3, str. 295-302.

M. Wendeker, D. Piernikarski, A. Niewczas: Możliwość diagnozowania procesu spalania w silniku spalinowym za pomocą czujników światłowodowych. Materiały na III Krajową Konferencję "Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów", Szczyrk, 10-13 października 1995, tom 3, str. 227-234

M. Wendeker, D. Piernikarski, W. Surtel, J. Wójcik: Pomiary parametrów procesu roboczego tłokowego silnika spalinowego metodami optoelektronicznymi. Journal of KONES. Internal Combustion Engines, 1994, Vol. 1, No 1, pp. 679-686

M. Wendeker, D. Piernikarski, W. Surtel, J. Wójcik: Stanowisko hamowniane do badań elektronicznie sterowanych silników spalinowych. Journal of KONES. Internal Combustion Engines, 1994, Vol. 1, No 1, 1994, pp. 687-693

M. Wendeker, M. Malec: Komputerowe wspomaganie analizy konstrukcji silników spalinowych w procesie kształcenia technicznego. Materiały Sympozjum, Lublin 1994, str. 99-105

M. Wendeker, P. Miałkowski: Analiza i synteza prędkości kątowej wału korbowego tłokowego silnika spalinowego. Materiały na IV Międzynarodową Konferencję "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Kazimierz Dolny, 18-19 maja 1993, str. 185-190

M. Wendeker, D. Piernikarski: Badanie wpływu czynników eksploatacyjnych na skład spalin silnika wysokoprężnego w oparciu o model matematyczny. Materiały na IV Międzynarodową Konferencję "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Kazimierz Dolny, 18-19 maja 1993, str. 261-266

M. Wendeker: Badania symulacyjne swobodnego rozbiegu silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim. Materiały na IV Międzynarodową Konferencję "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Kazimierz Dolny, 18-19 maja 1993, str. 361-366.

M. Wendeker: Wyznaczanie optymalnego sterowania procesem spalania w silniku ZS w oparciu o model termodynamiczny. Materiały na IV Międzynarodową Konferencję "Badania symulacyjne w technice samochodowej", Kazimierz Dolny, 18-19 maja 1993, str. 367-372.

M. Wendeker, K. Wituszyński: Analiza procesu tworzenia mieszanki w silniku ZI z wtryskiem paliwa lekkiego. Materiały na V Międzynarodowe Sympozjum IPM WAT "Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2 grudnia 1993, str. 230-237

M. Wendeker: Dynamic model of spark ignition engine with light fuel single-point injection. Materiały na I Sympozjum "Sterowanie silnikami samochodowymi", Stawiska k. Kościerzyny, 15-17 czerwca 1993, str. 108-128.

M. Wendeker, K. Wituszyński: An idea of adaptive control system for internal combustion engine. Materiały na I Sympozjum "Sterowanie silnikami samochodowymi", Stawiska k. Kościerzyny, 15-17 czerwca 1993, str. 94-101

M. Wendeker, K. Wituszyński: Synthesis of rotational speed of the crankshaft. Materiały na I Sympozjum "Sterowanie silnikami samochodowymi", Stawiska k. Kościerzyny, 15-17 czerwca 1993, str. 102-107

M. Wendeker, J. Latalski: Selected problems of dynamical optimalization of spark ignition engine. Materiały na I Sympozjum "Sterowanie silnikami samochodowymi", Stawiska k. Kościerzyny, 15-17 czerwca 1993, str. 29-40

M. Wendeker, P. Miałkowski: The mathematical model of the crankshaft tortional vibrations. Materiały na I Sympozjum "Sterowanie silnikami samochodowymi", Stawiska k. Kościerzyny, 15-17 czerwca 1993, str. 59-65

M. Wendeker, P. Miałkowski, W. Surtel: Device for measuring the crankshaft angular velocity. Materiały na I Sympozjum "Sterowanie silnikami samochodowymi", Stawiska k. Kościerzyny, 15-17 czerwca 1993, str. 66-67

M. Wendeker, K. Wituszyński: Nowa idea sterowania silnikiem spalinowym. Sympozjum - Zagadnienia mikroprocesorowych układów zasilania, PRO-MO, Kraków, 1992, str. 9-16

M. Wendeker, K. Wituszyński: Koncepcja systemu sterowania tłokowym silnikiem spalinowym. International Science Conference On Internal Combustion Engines KONES '92, Wrocław - Szklarska Poręba, wrzesień 1992, str. 461-468

M. Wendeker, K. Wituszyński, D. Piernikarski: Adaptacyjny system sterowania tłokowym silnikiem spalinowym. Materiały Sympozjum AUTOMASIL '92, Politechnika Poznańska 1992, str. 61-68

M. Wendeker, D. Piernikarski, J. Wrona: Usability of the light running engine for the evaluation of technical state. IPS '91, Titograd, maj 1991, str. 201-207

M. Wendeker, D. Piernikarski: Symulacyjny model testów drogowych. Materiały III Konferencji "Symulacja cyfrowa w technice samochodowej". Politechnika Lubelska '91, str. 132-137.

M. Wendeker: Statyczny i dynamiczny model układu paliwowego silnika o zapłonie samoczynnym. International Science Conference On Internal Combustion Engines KONES '91. Błażejewko-Poznań, listopad 1991, str. 121-126.

M. Wendeker: Analiza wymiany ciepła w silniku ZS z wtryskiem bezpośrednim w warunkach ustalonych i nieustalonych. International Science Conference On Internal Combustion Engines KONES '91. Błażejewko-Poznań, listopad 1991, str. 116-120.

M. Wendeker, K. Wituszyński: Modelowanie tłokowego silnika spalinowego pracującego w warunkach nieustalonych. Materiały III Konferencji "Symulacja cyfrowa w technice samochodowej". Politechnika Lubelska '91, str. 180-185

M. Wendeker: Identyfikacja modelu procesu spalania w silniku ZS z wtryskiem bezpośrednim. Materiały III Konferencji "Symulacja cyfrowa w technice samochodowej". Politechnika Lubelska '91, str. 174-179.

M. Wendeker: Model wymiany ładunku w jednocylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym. Materiały III Konferencji "Symulacja cyfrowa w technice samochodowej". Politechnika Lubelska '91, str. 168-173.

M. Wendeker: Wygładzanie przebiegów indykatorowych metodą funkcji sklejanych. Materiały MOTORCOMPUT '89. Jadwisin k. Warszawy, 24-26.04.1989, Str. 169-170.

M. Wendeker, A. Lesikiewicz: Uniwersalny model termodynamiczny tłokowego silnika spalinowego. Materiały MOTORCOMPUT '89. Jadwisin k. Warszawy, 24-26.04.1989, Str. 171-176

M. Wendeker, J. Krasucki, J. Wrona: Modelowanie pracy łożysk ślizgowych silnika spalinowego w warunkach niestacjonarnych. Materiały MOTORCOMPUT '89, Jadwisin k. Warszawy, 24-26.04.1989. str. 93-98

M. Wendeker, M. Dziubiński, J. Nykiel, Z. Sławiński: Bezkontaktowe urządzenie do pomiaru momentu obrotowego silnika spalinowego w celach diagnostycznych. VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Diagnostyka Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych. Piła-Tuczno 1987, str. 156-164

M. Wendeker, J. Wrona: Teoretyczny model bilansu strat silnika o zapłonie samoczynnym. International Science Conference On Internal Combustion Engines KONES '87, Lublin-Kazimierz Dolny 1987, str. 383-387

M. Wendeker, M. Dziubiński, R. Paluch: Komputerowa diagnostyka alternatora. Komputeryzacja informatyczna w badaniach naukowych i dydaktyce. WSI Radom, 11-20 listopada 1987 r. str. 35-43

M. Wendeker, P. Szczęsny: O wpływie podwyższonej temperatury na utlenianie powierzchni roboczych łożyska powietrznego obciążonego cieplnie. Środowiskowe Sympozjum Kół Naukowych, Lublin, 1987

M. Wendeker, P. Szczęsny: Celowość stosowania regulatora podciśnieniowego w aparacie zapłonowym silnika 126.A.00. Środowiskowe Sympozjum Kół Naukowych, Lublin, 1987© 2014 Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych             Design by 3po3.media.pl